Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
17/06/2024

Електронни платформени кантари

кантари

Платформените кантари са везни, чието товаропоемащо устройство е направено под формата на една или повече платформи, върху които в зависимост от вида на претеглянето на товара могат да се монтират релси, ролкови маси, трупи, конвейери и др.

Платформени кантари, пощенски, багажни, стокови

Всички платформени кантари с посоченото предназначение могат условно да се разделят според начина на монтаж – стационарни и мобилни. Според предназначението им – за изброените по-горе търговски, автомобилни, медицински и др. Платформените стокови и селскостопански кантари също са много популярни. В допълнение, стоковите платформени кантари могат да имат рампи за товарене на оборудване с товар за влизане в тях.

Разделяне на платформените кантари според вида на измерването

Използваните в момента платформени везни се класифицират според принципа, лежащ в основата на тяхната работа в три основни класа: механични; електронни; електронно-механични. За да се даде предпочитание на един или друг клас, трябва да се знаят предимствата и недостатъците, присъщи на такива конструкции.

Механични платформени кантари

Основният измервателен елемент в механичните везни е измервателната пружина. Товарът, падащ върху платформата на везната, действа върху споменатата пружина, която под тежестта си се разтяга и или премества подвижната измервателна скала, или показалеца по зададената постоянно фиксирана скала правопропорционално на силата на гравитацията, създадена от товара. В тези случаи везните се настройват на „нула“ чрез специално регулиращо колело, което най-често се намира в долната част на платформените везни. Общата цена за разделяне е 1 кг, много по-рядко – 0,5 кг. При работа такива везни са по-прости от везните от други класове, тъй като не изискват редовна смяна на батериите и са в състояние да издържат на доста високи максимални натоварвания. Ярките примери за такова оборудване са търговските механични везни. Отстъпвайки на везните от други класове по точност на измерване, без редица опции, присъщи на електронните везни, механичните везни са много по-евтини, което в някои случаи е значително предимство в очите на купувача.

Електронни платформени кантари

Показват се резултатите от претеглянето на тези кантари. Стойността на делението на електронните кантари (в зависимост от вида им) е 0,1 – 0,5 кг. Принципите, залегнали в основата на измерването на теглото, се различават между везните на различните модели. Това се определя от наличието в дизайна на платформени везни на части, изработени от метал и какви са тези части. Конструкциите на електронни кантари, представени на вътрешния пазар, извършват претегляне, като се използва един от двата принципа за тези цели.

Източник: Фирма ДЕСИС

Коментарите са изключени.