Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Каква е целта на клиничните проучвания?

клиничните проучвания

Клиничното проучване, изпитване е изследване при хора, проведено за оценка на ефикасността и безопасността на даден лекарствен продукт. Клиничните проучвания са единственият начин да се докаже ефикасността и безопасността на всяко ново лекарство. Всички клинични проучвания се провеждат в съответствие със специалните международни правила за добра клинична практика (GCP – Good Clinical Practice). Спазването на тези правила служи като гаранция за обществото, че правата на пациентите, участващи в проучването, са защитени.

Клиничните проучвания

Клиничните проучвания са неразделна част от процеса на разработване на лекарства. Изследванията предоставят възможност да се получи информация за това колко ефективно е едно ново лекарство, какви странични ефекти има и колко опасни са те за човешкото здраве и живот. Никое лекарство не може да бъде пуснато на пазара, освен ако не е преминало клинични изпитвания. В зависимост от резултатите от проучванията, заявлението за регистрация може да бъде отхвърлено или одобрено. На лекарството ще бъде отказана регистрация, ако не е достатъчно ефективно или безопасно. Но дори и в този случай резултатите от изследванията са от голямо значение за хората. Благодарение на тях учените ще могат да разберат по-добре болестта и да продължат напред в търсенето на ефективни и безопасни лечения.

Защо да участвате в клинични проучвания?

Всеки участник в клинични проучвания може да има свои собствени причини за това. За някои аргументът „за“ ще бъде възможността да бъдат наблюдавани и лекувани от висококвалифициран специалист за дълго време и да получават безплатно най-модерните, но все още нерегистрирани лекарства. За някои стимулът за участие в изследвания може да се окаже алтруистичен – възможността да се облагодетелстват други хора, да се допринесе за научни изследвания. Някой, напротив, никога няма да участва в клинични проучвания, например от страх от странични ефекти.

Във всеки случай е важно пациентът да разбере, че има не само ползи, но и рискове. Експерименталното лекарство може да не е ефективно и освен това в хода на употребата му (както в действителност при всяко одобрено за употреба лекарство) могат да се развият сериозни или дори животозастрашаващи странични ефекти. Участието в проучване може да изисква повече време и усилия от стандартните лечения (например по-чести пътувания до клиниката, прием на повече лекарства в съответствие със сложен график и т.н.).

Коментарите са изключени.