Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
13/07/2024

Съвети за правилен подбор на персонал

подбор на персонал

Как да направим подбор на персонал? Ще се опитаме да Ви помогнем в този важен въпрос. По-долу ще видите десет прости препоръки, които ще Ви помогнат да направите правилния избор.

Подбор на персонал

Подборът на правилния персонал определено е от значение и ще помогне за повишаване на производителността, печалбите и ще повиши морала на другите служители.

Набирането на персонал се извършва от HR мениджър, но често такава позиция липсва във фирмата и задълженията му поемат или директорът, или негов заместник.

Ако изборът на служители се окаже грешен, това ще се отрази на факта, че ще има голям поток от персонал или персоналът няма да бъде напълно компетентен. Неправилният избор може значително да увеличи разходите на вашата организация.

  1. Поставете си точна цел.

На първо място, трябва да опишете подробно отвореното свободно място. Ако не разполагате с тази информация, свържете се с консултант на агенция за набиране на персонал за помощ. Освен това трябва да разберете каква работа търсите човек. Струва си да се обърне внимание не само на личните качества, но и на това как кандидатът отговаря на вакантното място.

Доброто и подробно описание ще  помогне да намерите точния персонал.

  1. Не вземайте просто някого – имате нужда от най-доброто.

Можете да намерите хора чрез познати и приятели, чрез интернет, чрез други фирми или агенции за подбор. Най-добрият начин, който не изисква големи разходи, е препоръката. Въпреки това, декларациите са най-популярният метод, така че ако изберете този метод, уверете се, че декларациите са пълни и разбираеми. Това ще спести енергия и пари.

  1. Подгответе се за интервюто.

Когато избирате автобиография, сравнете я с изискванията на свободното място, за да прегледате повторно неподходящите кандидати. Оценявайте няколко пъти автобиографиите, които сте харесали най-много, правете си бележки. Подгответе въпросите, които смятате да зададете на кандидата. Не забравяйте за въпросите, свързани с работата, за да разберете дали човек има необходимите знания.

Не говорете за раса, възраст, социален статус, религиозни вярвания или националност – това е неучтиво. Но не забравяйте да обърнете внимание на въпроси като опита, способностите на кандидата и плановете му за бъдещето.

Въпроси, които да зададете когато правите подбор наперсонал

Защо сте напуснали последната си работа?

Защо се интересувате от тази работа?

Какво ще правите след 5 години?

Кои са Вашите силни и слаби страни?

Какво Ви хареса най-много в последната си работа?

Какво не Ви хареса най-много?

Разбира се, тези въпроси са необходими в интервюто, но помислете за неочаквани въпроси:

Как подхождате към решаването на проблеми?

Какви умения бихте искали да придобиете през следващата година?

Какво може да направи Вашият шеф, за да Ви помогне?

Разкажете ни за най-добрия си шеф. Защо го смятате за най-добрия?

Разкажете ми за най-лошия си шеф. Защо мислиш, че е най-лошото?

Какво би могъл да направи предишният Ви работодател, за да бъде по-успешен?

Опишете конфликт на работното място и как сте го разрешили.

  1. Не забравяйте атмосферата на интервюто.

По време на интервюто трябва да сте напълно свободни и да не се разсейвате от нищо. В противен случай това ще изглежда неучтиво за кандидата. Намерете неутрална територия за Вас и кандидата, за да предотвратите напрежение. Кандидатът трябва да се чувства свободен.

Когато се срещнете, представете се, бъдете учтиви, предложете чаша кафе или чай и просто бъдете гостоприемни.

Всичко това ще ви помогне да намерите пълна и адекватна и най-важното естествена информация за кандидата, за да оставите добро впечатление за себе си и за организацията.

Коментарите са изключени.