Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
22/04/2024

Защо се нуждаем от клинични изпитвания?

Защо се нуждаем от клинични изпитвания?

Клиничните проучвания са от съществено значение

Клинични изпитвания са важни за разработването на нови медицински лечения и диагностични тестове. Без клинични проучвания не можем правилно да определим дали новите лечения, разработени в лабораторията или чрез използване на животински модели, са ефективни или безопасни или дали диагностичният тест може да работи правилно. Това е така, защото компютърната симулация и изпитването върху животни могат да ни кажат толкова много за това как нов лечението може да подейства и не е заместител на тестването в живо човешко тяло.

 

Клиничните изпитвания също така позволяват тестване и наблюдение на ефекта от лечението върху голям брой хора, за да се гарантира, че всяко подобрение в резултат на лечението се случва за много хора и не е просто случаен ефект за един човек. Повечето съвременни медицински лечения са пряк резултат от клинични изследвания. Нови лечения за всички заболявания и състояния – включително рак, сърдечни заболявания, високо кръвно налягане и астма – са разработени чрез клинични изследвания. Клиничните изпитвания често водят до нови лечения, които помагат на хората да живеят по-дълго и да имат по-малко болка или увреждане.

 

Например клиничните проучвания могат да помогнат:

  • предотвратяване на заболявания чрез тестване на ваксина
  • откриване или диагностициране на заболявания или състояния, например чрез изследване на кръвна проба
  • лекувайте заболявания или състояния чрез тестване на ново лекарство или друга медицинска процедура
  • разберете как хората могат да контролират симптомите си или да подобрят качеството си на живот, като тестват как дадена диета влияе на дадено състояние.

Клинични проучвания също помагат за подобряване на здравните услуги чрез повишаване на стандартите на лечение. Лекарите и болничният персонал, участващи в клиничните проучвания, непрекъснато се обучават, за да предоставят най-добрите практики за грижа за пациентите. Австралийските клинични проучвания са международно признати като осигуряващи много висококачествени грижи за пациентите.

 

 

Няколко причини, поради които клиничните проучвания са толкова важни, включват:

 

  • Клиничните проучвания генерират значителни научни данни

Изследователите изследват ефикасността на лекарствата, потентността, дозирането, страничните ефекти, както и въздействието на лекарствата върху определени сегменти от населението. Клиничните изследователи следят внимателно участниците за промени и щателно документират откритията. Близкият контакт с участника е незаменим в процеса на одобрение на лекарството и е задължителен (по основателна причина) преди пускането на лекарство на широката общественост.

 

  • Клиничните проучвания водят до по-добро лечение и подобрени лекарства

Изследователите започват клинично проучване, несигурно за резултата му. Те може да са тествали подобни лекарства и да са формулирали обосновани хипотези, но никога не могат наистина да разберат ефектите на дадено лекарство, без да проведат проучване. Клиничните проучвания помагат на изследователите да сравняват и контрастират лекарства, което води до по-добри резултати за пациентите.

 

  • Клиничните проучвания революционизират съвременната медицина

Много от днешните постижения са пряк резултат от клинични проучвания и благодарение на усърдната работа на изследователите хората са живели по-дълго и по-здравословно. Болестите, които засягат милиони, като диабет или рак, са в челните редици на медицинското развитие. Тези клинични изпитвания са от особено значение за широката общественост. Тъй като служат за подпомагане на толкова голяма част от населението.

Коментарите са изключени.