Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Потребителски групи, нуждаещи се от счетоводство – продължение

Потребителски групи, нуждаещи се от счетоводство – продължение

Доставчици и потребителски групи, нуждаещи се от счетоводство

Трябва ли доставчиците да продават на тази организация? Ще им се плаща ли за тях? Потребителски групи, нуждаещи се от счетоводство – продължение .

Служители на компанията.

Служителите ще се интересуват да научат за стабилността и рентабилността на своята компания, особено за частта от организацията (като клон или подразделение), в която работят. Те също така ще се интересуват дали компанията им ще може да им изплаща заплати и пенсии.

Купувачи и клиенти

Купувачите, които зависят от този конкретен доставчик или планират да направят дългосрочна поръчка, трябва да знаят дали тази организация ще съществува в бъдеще.

Правителства

Надеждните данни за финансовите отчети помагат на правителствата да събират данни за вътрешната икономика, статистики, които по-нататък се използват за различни цели в регулирането на икономиката. Определена финансова информация, получена от организацията, помага да се определи размера на данъка.

Публичното финансово отчитане често включва информация, свързана с местни общности или групи за натиск, като например отношение към проблемите на околната среда, планове за разширяване или намаляване на производството, политики за наемане на хора с увреждания и др.

Знаете ли, че съществува и Съветът по международни счетоводни стандарти, който също определя седем групи потребители на финансови отчети.

Можете също така да добавите осмата група потребители на финансови отчети – ръководството на организацията, тъй като мениджърите са нейни мениджъри и те се нуждаят от надеждна финансова информация, за да вземат решения.

За счетоводството се използва информация, която е свързана с финансовото състояние и операциите на предприятието. Счетоводителят обобщава, обработва и съхранява тази информация. Ако е необходимо, съответната информация се прехвърля на други лица.

Един от потребителите на счетоводна информация са държавните агенции. Поради това много предприемачи имат мнение, че счетоводните разходи са нецелесъобразни (безполезни) разходи. Все пак счетоводната информация може да се използва и от ръководството на предприятието. Например, за контрол на финансовото състояние на предприятието (рентабилност, имущество, длъжници, дългове към кредитори).

 

Коментарите са изключени.