Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
17/06/2024

Идеи как да регистрирате фирма?

Идеи как да регистрирате фирма?

Питали ли сте се „Как да регистрирате фирма?“. Регистрирането на компания означава предприемане на необходимите стъпки за формиране на юридическо лице за вашия бизнес в дадена държава и получаване на разрешителните и лицензите, необходими за работа. 3 минути четене

Ами сега, как да регистрирате фирма?

Регистрирането на компания означава предприемане на стъпките, необходими както за създаване на юридическо лице за вашия бизнес в дадена държава, така и за получаване на разрешителните и лицензите, необходими за управление на бизнеса.

 

Всяка стъпка в регистрирането на бизнес изисква да обмислите възможностите си, да попълните и подадете необходимите формуляри и след това да заплатите таксите за подаване и регистрация. Освен ако вашата бизнес структура, собственост и дейности не са прости, ще ви е необходим съвет от счетоводител и адвокат, за да регистрирате фирма.

 

Стъпки за регистрация на фирма:

Изберете и резервирайте име на фирма

Ще трябва да изберете име за вашата компания, след като потърсите в държавната база данни с имена, използвани от компании, създадени в щата, и компании, създадени в други щати, които са квалифицирани да правят бизнес там. За да избегнете объркване, държавните закони забраняват на две компании да имат подобни имена, така че помислете за няколко опции, които сте готови да използвате, в случай че вашият най-добър избор не е наличен.

Ако решите да работите под различно име, може да се наложи да подадете формуляр за „предполагаемо име/измислено име/правене на бизнес като“ във вашата държава и/или местни власти.

 

Създайте стопански субект

Адвокат може да ви посъветва дали има смисъл да управлявате бизнеса си като еднолично търговско дружество, командитно дружество, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или корпорация. Ще трябва да вземете предвид планираните дейности на вашата компания, броя на собствениците и инвеститорите, нуждата ви от ограничена отговорност и дали вашата компания трябва да се облага като корпорация (облага се с данък върху приходите й отделно като юридическо лице) или като партньорство ( приходите на компанията се предават на собствениците, които всеки плаща индивидуални данъци върху своя дял от дохода).

 

След като се спрете на вашия тип бизнес единица, ще трябва да подадете съответните документи за учредяване в държавата.

 

Вземете бизнес лицензи и данъчни разрешителни

Вашата компания може да има нужда от разрешителни за бизнес и/или лицензи. За да работи в градовете, в които има офиси, магазини или производствени или складови съоръжения. Както и разрешителни за местни данъци. Може да се наложи да имате лицензи на различни  нива. В зависимост от вида на бизнеса, който имате и мястото, където ще продавате.

 

Кандидатствайте и регистрирайте вашата търговска марка и бизнес марка

Трябва да помислите за защита на името на вашата компания, слогани и лога, като кандидатствате за търговска марка. Можете също така да помислите за регистриране на вашата търговска марка на държавно ниво. Това е което обикновено е по-просто, по-бързо и по-евтино.

 

Извършвайте годишни заявления и подновявания на разрешения

Повечето компании са задължени от държавните и местните закони да подават годишни отчети. Също и периодично да подновяват своите данъчни и други регистрации. Уверете се, че разбирате правилата на вашия град и община. Така че вашият бизнес да остане в съответствие с всички действащи закони.

Как да регистрирате фирма? Разгледайте услугата „Company Registration in Bulgaria„.

Коментарите са изключени.