Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
13/07/2024

Какво трябва да знаете за моторните масла

Какво трябва да знаете за моторните масла

Полезно за за моторните масла:

За лятно моторно масло кодът на вискозитета изглежда като SAExx, където xx е числото, показващо вискозитета на маслото.

А сега нека дешифрираме индексите, показващи вискозитета на маслото, според класификацията на SAE.

Отрицателни температури:

 • 0W – до -35 градуса по Целзий.
 • 5W – до -30 градуса по Целзий.
 • 10W – до -25 градуса по Целзий.
 • 15W – до -20 градуса по Целзий.
 • 20W – до -15 градуса по Целзий.

Положителни температури (индекс – температури):

 • 30 – до +25 или +30 градуса по Целзий.
 • 40 – до +40 градуса по Целзий.
 • 50 – до +50 градуса по Целзий.
 • 60 – до +60 градуса по Целзий.

Така например моторно масло, маркирано с индекс на вискозитет 10W-30, може да се използва при температури на околната среда от -20 до +25 градуса по Целзий. Работата на това масло извън температурния диапазон не гарантира безопасната и стабилна работа на двигателя с вътрешно горене.

 

Моторни масла: видове и описание по API

Тази класификация е разработена от Американския петролен институт. Съгласно тази система моторните масла се разделят в зависимост от техните експлоатационни свойства, като същевременно се взема предвид възможността за използване на двигателно масло в конкретен двигател с вътрешно горене.

 

Класификацията на API отчита състава на моторните масла, което позволява те да бъдат разделени според възможността за използване в двигатели с определен вид гориво, като това разделение е свързано преди всичко с вида на добавките, използвани в маслата. Някои добавки помагат да се избегне запустяването и образуването на пяна на маслата в двигателите с турбокомпресор.

API е международен стандарт, разработен от Американския петролен институт през 1947 г. Кодът се състои от съкращението на API и следващите букви, показващи, че маслото е предназначено за определен тип двигател:

 • буквата S, Service, означава бензинови двигатели;
 • буквата C, Commercial, показва, че маслото е приложимо в дизелови двигатели.

По-нататък в кода има друга буква, указваща периода от време, в който е произведен двигателят, тоест моторното масло е предназначено за двигатели, произведени през определен период от години.

Коментарите са изключени.