Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

За най-важния компонент на една септична яма – помпената камера

септична яма

Помпената камера е сред най-важните компоненти на една септична яма. Тази камера може да бъде направена от фибростъкло, полиетилен или бетон. Целта на тази камера е да събира отпадъчните води, които се произвеждат от септичната яма. Вътре в камерата ще намерите алармен поплавък за висока вода, поплавъци за управление на помпата и помпа. Различните контролни поплавъци в цялата система могат да се регулират и са проектирани да изпомпват определен обем отпадъчни води.

След като отпадъчните води достигнат нивото на „включения“ поплавък, помпата ще ги изпрати в зона за изхвърляне. Помпата ще продължи, докато нивото на отпадъчните води падне толкова ниско, колкото поплавъка „изключен“. Ако някога системата или помпата се повредят, аларменият поплавък ще изпрати аларма, за да ви уведоми за неизправността, което може да ви позволи да коригирате проблема, преди да се влоши. Тази аларма ще се задейства, ако отпадъчните води достигнат по-високо ниво от „включения“ поплавък. Ще чуете зумер и ще видите видима светлина, когато това се случи.

Камерата на помпата е отговорна за изпращането на отпадъчни води към дренажното поле.

Ако помпената камера не функционира правилно, цялата септична система може да спре да работи правилно. За да смекчите тези проблеми, важно е да се грижите правилно за камерата на помпата. Тази камера трябва да се проверява веднъж годишно. Всички електрически части също трябва да бъдат проверени за признаци на корозия. Помислете за инсталиране на решетка на помпата или филтър за отпадъчни води, за да предотвратите запушването на твърди частици в тръбите и помпата. Този екран може да ви помогне да предотвратите много скъпи щети на резервоара.

Ако имате инсталирана септична яма около дома си, правилното поддържане на системата е от съществено значение, за да се гарантира, че резервоарът остава ефективен и ефективен при пречистването на отпадъчните води, които изтичат от дома ви. Докато някои аспекти на поддръжката могат да се извършват без помощ, силно се препоръчва да се свържете с професионален инспектор, когато системата се нуждае от това да бъде инспектирана. Инспекторът, който наемате за работата, може да определи кога трябва да се извърши пълно почистване на резервоара.

Коментарите са изключени.