Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
22/04/2024

Видове застраховки гражданска отговорност

Видове застраховки гражданска отговорност

Видове застраховки гражданска отговорност. Застраховката Гражданска отговорност може да бъде задължителна (Гражданска Отговорност за автомобилистите) или доброволна. При желание можете да сключите цялостна допълнителна застраховка, която ще ви помогне да защитите максимално финансовите си рискове. Това може да включва разходи за лечение и обезщетение за морални щети.

Видове застраховки гражданска отговорност

Най-често собствениците на апартаменти доброволно застраховат гражданска отговорност. Политиката ще ви помогне да избегнете последствията от неприятни ситуации, например:

притежателят на полицата току-що е закупил апартамент в нов жилищен комплекс. И не е сигурен, че изпълнителите са инсталирали оборудването добросъвестно. Съседите са направили скъпи ремонти и в случай на наводнение ще трябва да платят голяма сума обезщетение.

апартаментът е закупен за последващо отдаване под наем на жители и съществува риск поради тяхната небрежност щетите, причинени на съседите, да трябва да бъдат компенсирани от собствените им джобове.

Ипотеката все още не е погасена, а вие искате да се предпазите от непредвидени разходи, които не се покриват от задължителната имуществена застраховка.

Застраховката Гражданска отговорност защитава срещу неволно увреждане на домовете на съседите: декорацията на помещенията, важни елементи на апартамента, които могат да бъдат повредени от експлозия на домакинството (стени, под и таван), пожар или сериозно наводнение, както и мебели, домакински уреди и лични вещи.

Каква сума да изберете за застраховка Гражданска отговорност:

Размерът на застрахователното покритие трябва да бъде избран въз основа на оценка на възможните рискове (например, ако имате последния етаж в нова сграда, има възможност за наводняване на повече апартаменти). Притежателят на полицата възстановява всички разходи над посочения в договора лимит.

Тарифите се различават по цена в зависимост от това каква гражданска отговорност да се застрахова и за колко време (към съседи, собственик на домашен любимец и др.).

Цената се влияе и от списъка на обектите, включени в полицата, вида на самия имот, местоположението и годината на строителство.

Всяка застрахователна компания определя свой собствен пакет от задължителни и допълнителни опции, което също влияе върху цената на полицата. Клиентът избира самостоятелно лимита на застрахователната сума, като се ориентира към минималния и максималния процент.

Коментарите са изключени.