Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Как да организираме масов подбор на персонал?

подбор на персонал

Масовия подбор на персонал включва следните основни етапи:

  • подготвителен етап. На това ниво се анализира пазара на труда и се създава идеалният образ на бъдещия служител. Специалистът разработва план, изготвя и публикува свободна позиция;
  • подбор на кандидати. Включва телефонни интервюта, групови и индивидуални интервюта. Скриптовете ви позволяват да отсеете неподходящите кандидати;
  • обучение, адаптиране на персонала. По време на стажа и пробния период новите служители се ръководят от опитни ментори;
  • анализ на резултатите. На този етап експертите обобщават резултатите и установяват колко ефективен е бил подборът.

Характеристиките на процеса могат да варират в зависимост от сферата на дейност на организацията, броя на наетите служители и други фактори.

Какви грешки и трудности са възможни?

Набирането на персонал е трудоемък процес, който има своите специфики. По време на масов подбор на персонал могат да възникнат грешки дори сред опитни мениджъри по човешки ресурси.

Възможни проблеми и решения:

  • дълга верига за набиране на персонал. Процесът не трябва да се бави, така че броят на вземащите решения трябва да бъде намален до един или двама души;
  • ограничен бюджет. За да осигурите широко покритие на свободното място, ще трябва да похарчите пари;
  • голямо натоварване на специалистите по подбор на персонал. Трябва да се вземат предвид възможностите на службата за човешки ресурси и, ако е необходимо, да се включат трети страни по човешки ресурси;
  • бавна обработка на отговорите. Навременният анализ на автобиографиите ще бъде осигурен чрез автоматизация и използване на най-новите технологии;
  • текучество на персонала. Неизпълнените обещания и негативните отзиви за компанията провокират служителите да напуснат. За да намалите текучеството, трябва да работите за подобряване на репутацията си.

Компаниите, които нямат възможност самостоятелно да извършват масов подбор, се обръщат за услуги към HR агенции.

Опитни професионалисти ще ви помогнат бързо да попълните персонала си с необходимия персонал.

Мениджърите ще трябва да се срещнат с бъдещите служители само на последното интервю.

Коментарите са изключени.